Toldos Zurita

Portes Ràpides

La porta ràpida apilable ha estat dissenyada per a un ús intensiu. Ofereix una gran resistència a les fortes corrents d'aire i per això és ideal en els buits exteriors de naus industrials. Gràcies a la seva estanquitat permet aïllar diferents àrees de treball, permetent condicionar, sectoritzar i climatitzar naus per a una major comoditat per als treballadors.
La Ferpal és de les portes exteriors que posseeix els llindes més reduïts del mercat, aprofitant al màxim el buit disponible. Els seus components han estat dissenyats i provats en situacions meteorològiques adverses havent-les superat totes excel·lentment. La seva rapidesa fa que el pas de mercaderies i persones sigui fluid. La porta està preparada per funcionar amb qualsevol sistema d'activació que hi hagi al mercat: radar, radiomando, camps magnètics, tiradors, fotocèl·lules, entre d'altres.

Materials

  • PVC

Colors

Toldos Zurita

Característiques del material

Les lones de PVC són teixits de polièster d'alta tenacitat recoberts de PVC, lacats a una cara o a dos i amb un pes 630 g/m2.

Toldos Zurita    Estabilitat dimensional
 
Toldos Zurita    Lacats acrílics
 
Toldos Zurita    Filtres UV
 
Toldos Zurita    Sol·licitar les garanties corresponents
 
Toldos Zurita    Sol·licitar condicions d'enviament

Possibilitats de confecció

  • Possibilitat de diferents acavados, enrotllable, apilable, autoreparable, antifred.
  • Possibilitat d'accionament a través de radar, radiomando, camps magnètics, tiradors, fotocèl·lules
  • Possibilitat de serigrafia

Més informació

Consulta més informació en els següents enllaços:

Més imatges

Toldos Zurita
Toldos Zurita
Toldos Zurita