Toldos Zurita

Laterals Tautliner

Lones amb i sense codi XL

Lones per laterals de camió homologades segons normativa UNE-EN 12.641-2: 2006 XL per a diferents carrosseries reforçades, sotmeses a assaig per laboratori extern convenientment acreditat. Aquesta normativa de seguretat en càrrega és d'imprescindible compliment per als transportistes que carreguen i descarreguen en països com Alemanya, Bèlgica i Holanda.
La lona es confecciona per mitjà de soldadura d'alta freqüència i termosoldadura en lona de polièster d'alta tenacitat amb revestiment de policlorur de vinil (PVC) de 900 grams per metre quadrat, lacat per les dues cares. En la confecció d'aquestes lones s'inclouen els següents elements de subjecció o fixació del conjunt:

  • Rulina reblada o soldada a la lona, ​​per desplegament i recolliment de la lona tipus cortina corredissa. Hi ha dos models: de doble roda i x 4 rodes.
  • Sistema d'amarratge o tensió vertical compost per tensors excèntrics amb assegurança de tancament fabricats en acer, cinta de 50mm confeccionada en polipropilè i ganxo pla d'acer inoxidable.
  • Ganxo pla d'acer inoxidable que actua com a element de fixació del sistema tensor-corretja.
  • Perfils de d'alumini introduïts en una vora amb macarró en els extrems dreta i esquerra de la lona per la tensió horitzontal, aquests s'introdueixen en un torn o gaig blau de la carrosseria per a la seva tensió horitzontal.
Lones Tautliner amb antirobatori (antivandàlic)

La lona es confecciona per mitjà de soldadura d'alta freqüència i termosoldadura en lona de polièster d'alta tenacitat amb revestiment de policlorur de vinil (PVC) de 900 grams per metre quadrat, lacat per les dues cares. S'inclouen els següents elements de subjecció o fixació del conjunt:

  • Rulina reblada o soldada a la lona, ​​per desplegament i recolliment de la lona tipus cortina corredissa. Hi ha dos models: de doble roda i x 4 rodes.
  • Sistema d'amarratge o tensió vertical compost per tensors excèntrics amb assegurança de tancament fabricats en acer, cinta de 50mm confeccionada en polipropilè i ganxo pla d'acer inoxidable.
  • Ganxo pla d'acer inoxidable que actua com a element de fixació del sistema tensor-corretja.
  • Perfils d'alumini introduïts en una vora amb macarró en els extrems dreta i esquerra de la lona per la tensió horitzontal, aquests s'introdueixen en un torn o gaig blau de la carrosseria per a la seva tensió horitzontal.

La diferència amb la lona tautliner és que té incorporat un sistema de malla confeccionat amb cable d'acer galvanitzat de 1,5 mm de diàmetre, cobert per una banda de PVC de 25 mm d'ample.
L'entramat de malla es confecciona segons les necessitats del client i ocupant la superfície que es necessiti tenint en compte l'ús per al qual aquest destinat, una lona fixa o enrotllable.
En els sistemes de carrosseria a part de ser un eficaç sistema antivandalisme, el sistema de malla també enforteix la resistència de la lona en cas d'un bolcada o accident sent molt més resistent i no deixant caure la mercaderia 1 vegada que el camió bolqui. Gràcies a la banda de PVC de protecció que té el cable com cobriment, en cas de reparació de la lona no causaria cap inconvenient el fet de portar malla.

Més informació

Consulta més informació al següent enllaç:

Més imatges

Toldos Zurita
Toldos Zurita
Toldos Zurita