Cobrim totes les necessitats en equipament per a les terrasses d'hotels, restaurants i bars amb el subministrament i instal·lació d'equipaments per a una terrassa eficient i rendible. Amb la qual cosa podem ocupar-nos de manera integral de qualsevol projecte.